Blog

Doğayı Korumak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Doğayı korumak, toplum yaşamının sürdürülmesi ve ekolojik dengenin korunması gibi pek çok açıdan önemlidir. Bu durumun önemli olduğunu gelişmiş ülkeler fark edip gerekli tedbirleri alsa da gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde yeterli bir farkındalıktan bahsetmek mümkün değildir. Birtakım tedbirler alınsa da gelinen son noktada çok ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğundan bahsedilebilir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan araştırmalar, 2050 yılında dünya nüfusunun %40’lık bir kısmının su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Aynı yıl iklim değişikliği sorununun kalıcı hale geleceği ve küresel sera gazı salınımının da %50 seviyesinde artacağı tahmin ediliyor. Bu sorunların önlenmesinin yolu ise doğayı korumak için iddialı politikalar benimsenmesi olarak ifade ediliyor.

Bilinçli Toplum Temiz Çevre

Doğanın korunmasında en önemli unsurlardan biri toplumun bilinçli olmasıdır. Özellikle çocukluk çağından itibaren toplumun bilinçlendirilmesi gerekir. Okul çağında derslerle ve projelerle gerekli bilinç sağlanabilir. Örneğin sınıfça çöp toplama, atıkların ayrıştırılması için özel kampanyalar, afiş tasarımları ile çocuklara temiz çevre bilinci aşılanabilir.

Çocuklar, ders içerikleri vasıtasıyla çevre bilinci edinebilir. Ailelerin ve öğretmenlerin rolü de bu anlamda büyüktür. Aileler ve öğretmenler, davranışları ile çocuklara örnek olmalıdır. Bu sayede öğrenciler, çevrelerindeki insanları rol-model alarak daha doğru davranışlarda bulunabilir.

Geri Dönüşümün Yaygınlaştırılması

Çevre koruma sürecinde önemli detaylardan biri geri dönüşümdür. Gereksiz tüketimin sınırlandırılması için ürünlerin kullanım sonrasında yeniden değerlendirilmesinde fayda vardır. Geri dönüşüm için atıkların ayrıştırılması gerekir. Kâğıtlar, camlar, yağ ve plastik gibi atıklar ayrıştırılarak çöpe atılmalıdır. Belediyeler, ayrıştırma tesisleri kurarak çöplerdeki geri dönüştürülebilir malzemeleri, evsel atıkları ayrıştırmalıdır.

Atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm, doğal enerji kaynakları elde edilmesini sağlar. Evsel atıklardan, hayvansal kalıntılardan, tarım atıklarından biyogaz gibi enerji kaynakları elde edilebilir.

Buradan geri dönüşüm kutuları çok önemlidir.

Su Tasarrufu

Su, dünyada yaşamın devam etmesini sağlayan en önemli doğal kaynaklardan biridir. Su tasarrufu ise doğanın korunması noktasında en önemli konulardan biridir. Ancak yapılan araştırmalar, ilerleyen yıllarda dünyanın ciddi bir su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Bu nedenle su tasarrufu yapılması oldukça önemlidir. Su tasarrufu için bireylerin yanı sıra kurumlar da tedbirler almalıdır. Su; evlerde, tarımsal arazilerde ve sanayi sektöründe sıkça kullanılır.

Tarımda geliştirilen tasarruflu sulama yöntemleri, teknolojik gelişmeler neticesinde beyaz eşyaların suyu tasarruflu kullanılacak şekilde üretilmesi alınan tedbirler arasındadır. Tedbirlerin devamlılığının sağlanması, su kıtlığı probleminin yaşanmaması noktasında önemli bir adımdır.

Poşet, Kâğıt Havlu Gibi Gereçlerin Kullanımının Azaltılması

Bazı gereçler, doğal kaynakların tüketilmesi ve çevrenin kirletilmesi noktasında ciddi bir katkı sunar. Plastik poşetler, doğada yüz yıllar boyunca yok olmadığı için kullanımının kısıtlanması noktasında ciddi tedbirler vardır. Türkiye’de plastik poşetlerin daha az kullanılması için marketlerde, poşet almak isteyenlerin para vermesine yönelik bir uygulama başlatılmıştır.

Kâğıt havlu, doğanın kirlenmesine katkıda bulunan ürünlerden biridir. Kâğıt havlu; su kaynaklarını ciddi anlamda kirletir. Aynı zamanda bir ton kâğıt havlu için on yedi adet ağaç kesilir. Metan gazı üreten kâğıt havlular, küresel ısınmaya yol açar. Bu nedenle kâğıt havlu tüketiminin sınırlanması önemlidir.

Kâğıt İsrafının Önlenmesi

Kâğıt israfının önlenmesi, doğanın korunması ve ormanların yok olmaması açısından önemlidir. Kâğıt israfının önlenmesi için dijitalleşmenin yaygınlaşması sağlanabilir. E-mail, bulut tabanlı depolama sistemlerinin kamuda ve özel sektörde yaygınlaşması ile gereksiz tüketim engellenebilir. Ayrıca kâğıt atıkların geri dönüşüm için kullanılmasına da dikkat edilmelidir. Bu sayede kâğıt üretimi için yeni ağaç kesilmesine gerek kalmaz.

Çöplerin Doğaya Bırakılmaması

Doğayı korumanın bir diğer yolu da çöplerin doğru yerlere bırakılmasıdır. Çöp kovalarındaki atıklar, düzenli olarak toplanmalıdır. Çöplerin öğütülmesi süreci de son derece önemlidir. Bu işlemler yapılırken doğaya zarar verilmemelidir.

Isınma İçin Zararlı Yakıt Kullanımının Azaltılması

Isınmak için kullanılan kömür gibi bazı yakıtlar, havanın kirlenmesine neden olur. Doğal gaz ise çevreye zarar vermeyen bir ısınma sistemidir. Bu nedenle kömür ve odun ile ısınmanın yerini doğal gaza bırakması çevre sağlığının korunması açısından değerlidir.

Toplu Taşıma Kullanımının Tercih Edilmesi

Ulaşım için her gün binlerce aracın aynı anda trafiğe çıkması, ciddi bir hava kirliliğine neden olur. Araçlardan çıkan gazlar, havaya karışarak ciddi bir zarara yol açar. Bu nedenle ulaşım için mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca benzin ve dizel araçlar yerine elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması da çevreye verilen zararı azaltır.

Fabrikaların Çevreye Duyarlı Üretim Yapması

Fabrikaların üretim sürecinde kullandıkları malzemelerden, doğaya saldıkları dumanlara kadar her şey çevre için zararlı olabilir. Ancak bu zararı çeşitli yöntemlerle önlemek mümkündür. Bacalarda filtre sistemlerinin kullanılması, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretim yapılması gibi tedbirler alınabilir.

Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Tarımda sürdürülebilir yöntemlerin kullanılması, çevrenin zarar görmemesini sağlar. Organik tarım, suyun tasarruflu kullanılması, pestisitlerin çok sık kullanılmaması gibi yöntemler, tarımda sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Ormanların Korunması

Ormanlar, nefes alınabilir çevre koşullarının sağlanması için son derece önemlidir. Bu nedenle ormanlar her zaman korunmalıdır. Ormanlara zarar verenlere caydırıcı cezalar verilmelidir. Aynı zamanda ormanların güvenliğinden sorumlu personeller, günün her anında görev yapmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir