Blog

Geri Dönüşümün Ülke Ekonomisine Katkısı Nelerdir?

Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Atık israfının önlenmesinden enerji tasarrufuna kadar geri dönüşümün pek çok katkısından bahsedilebilir. Geri dönüşüm amacıyla kullanılabilecek pek çok ürün vardır. Kâğıt, cam, plastik gibi atıkların yanı sıra yağlar ve yiyecekler de bu amaçla kullanılır. Uygun yöntemlerle tekrar üretim ve kullanım sürecine dahil edilen bu tür atıklar, gereksiz maliyetleri kısarak ülke bütçesinin verimli kullanılmasını sağlar.

Türkiye’de Geri Dönüşüm

Türkiye’de geri dönüşüm faaliyetleri her yıl daha da yaygın hale gelir. Kurulan tesisler, bilinçlendirilen toplum sayesinde geri dönüşüm faaliyetlerinde artış yaşanır. 2017 yılında başlayan sıfır atık çalışmaları kapsamında geri kazanım oranları şu şekildedir:

  • 2017 yılında geri kazanım oranı %13’tür.
  • 2021 yılına gelindiğinde geri kazanım oranı %27,2 seviyesindedir.
  • 2022 yılında geri kazanım oranı %30,13’tür.
  • 2023 yılında geri kazanım oranı %35’tir.

2035 yılında %60 oranında bir geri kazanım planlanmaktadır. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında geri dönüştürülen atık miktarı 45,5 milyon ton seviyesindedir. Atıklardan elde edilen kazanç tutarı ise 96 milyar TL civarındadır.

Atık İsrafının Önlenmesi

Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı olarak atık israfının önlenmesinden bahsedilebilir. Evlerde, sanayi tesislerinde, tarım alanlarında her yıl tonlarca atık ortaya çıkar. Atıklar değerlendirilmediği takdirde çöpe dönüşür. Bu da ülke ekonomisi için ciddi kayıp demektir. Atık israfının önlenmesi için bireyden kurumlara kadar yapılacak çok şey vardır. Atık israfı, şu detaylara dikkat ederek önlenebilir:

  • Çöpler; plastik, cam, yağ, kâğıt gibi ayrıştırılarak toplanmalıdır. Belediyeler bunu sağlamak için özel kutular ve poşetler kullanabilir.
  • Atıkların ayrıştırılması için özel tesisler kurulmalıdır.
  • Atıkların ayrıştırılması konusunda halk bilinçlendirilmelidir.

Hammadde Kullanımının Azalması

Geri dönüşüm sayesinde hammadde kullanımının azalması mümkün olur. Yeni hammadde temin etmek yerine atıklar, hammadde olarak kullanılır. Böylece ekonomik açıdan ciddi bir tasarruf sağlanır. Örneğin sıfır atık projesi kapsamında 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Böylece hammaddesi ağaç olan ürünler, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilmiştir.

Enerji Tasarrufu

Enerji tasarrufu, geri dönüşümün önemli avantajlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında 703 milyon kWh enerji tasarrufu elde edilmiştir.

İstihdam Artışı ve İşsizlikte Azalma

Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı, istihdam artışıyla da olur. Geri dönüşüm tesisleri, pek çok kişiye iş kapısı sağlar. Bu sayede işsizlik oranlarında ciddi bir azalma olur.

Gereksiz İthalat Harcamalarının Kısılması

Geri dönüşüm sayesinde gereksiz yere hammadde ithalatı yapılmaz. Böylece hammadde temini ülke içinden sağlanır. Hammadde ithalatı için ayrılan kaynaklar, daha faydalı çalışmalar için kullanılabilir.

Çevre Kirliliğinin Önlenmesi

Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı olarak değerlendirilecek durumlardan biri de çevre kirliliğinin önlenmesidir. Yeni hammaddeler, geri dönüşüm için kullanılmayan atıklar, doğrudan ya da dolaylı olarak doğaya zarar verir. Çöplerin imha edilmesi ya da toplanması gibi süreçlerde farklı zararlar söz konusu olur. Geri dönüşüm, aynı atığın tekrar kullanmasını sağlayarak atıkların doğaya zarar vermesini engeller.

Geri dönüşüme katkıta bulunmak için geri dönüşüm kutularını inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir